Jelikož bariéry našeho zařízení každodenně komplikují život našim klientům i zaměstnancům a vzhledem ke skutečnosti, že se nám s ohledem na řadu překážek a pravidel různých dotací apod. nedaří zajistit finance na výstavbu výtahu, rozhodli jsme se, že to zkusíme jinak.

Od 1.6.2019 jsme otevřeli na základě osvědčení od Krajského úřadu Libereckého kraje oficiální veřejnou sbírku, díky které se pokusíme shromáždit dostatek finančních prostředků na realizaci výstavby námi všemi vytouženého výtahu.

Podrobnosti se můžete dočíst v přiloženém letáku, a nebo se můžete informovat přímo u pracovníků našeho zařízení. Celý projekt má na starosti Markéta Mazánková, tel.: 412 314 002, e-mail: marketa.mazankova@domov-potoky.cz. Podrobné informace vám může podat i ředitel zařízení či sociální pracovnice.

Číslo sbírkového účtu je 796 195 9028/5500. A pro ty, kteří nejsou posílání peněz na účet nakloněni, je k dispozici pevná pokladnička, která je umístěna přímo ve vestibulu našeho Domova a stejně jako sbírkový účet, slouží i ona ke zmíněnému účelu.

Děkujeme všem přispívatelům a děkujeme i všem těm, kteří se myšlenkou na podporu realizace našeho projektu zabývají...