V první polovině letních prázdnin jsme dostali od zástupce Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě (dále jen SPHCH) nabídku na výměnu několika kusů nábytku. Vše nabízené pro nás nebylo aktuálně vhodné, ale využili jsme výměnu několika stávajících lůžek za novější a vhodnější typy.

Díky vzájemné spolupráci se nám tak podařilo zvýšit komfort vybavení pro několik klientů našeho zařízení a opět jsme se utvrdili v tom, že vzájemné pochopení, podpora a lidskost mají v těchto službách zatím stále své pevné místo.

Děkujeme SPHCH za věcné dary i slovní a písemnou podporu, které se nám dostává a těšíme se na další spolupráci.

M.V.

 

Odkaz na společnost: www.huntington.cz