Ubytování

Kapacita domova je 70 lůžek.

Disponujeme jednolůžkovými, dvoulůžkovými, třemi čtyřlůžkovými  a jedním šestilůžkovým pokojem.

Pokoje pro imobilní obyvatele se nacházejí v přízemí domova a jsou vybaveny polohovacím lůžky, mobilními jídelními stolky, lednicemi a skříněmi na osobní věci obyvatel. Sociální zázemí je v dostatečném počtu a je společné.
 
Ostatní pokoje mají klasické jídelní stoly a židle. Na přání klienta lze zřídit přípojku na příjem TV signálu. Součástí většiny pokojů pro chodící obyvatele je umyvadlo a sprchový kout. WC jsou oddělená pro muže a ženy a jsou na každém patře domova.
 
Domov umožňuje, po dohodě, obyvatelům používat vlastní lůžka a vlastní vybavení dle dispozic pokoje, který bude obyvatel užívat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací
 

Stravování

 

Celodenní stravování v domově je zajišťováno přípravou jídel ve vlastní kuchyni odbornými pracovníky. Strava je diferencovaná a odpovídá svým složením, úpravou a množstvím věku a zdravotnímu stavu obyvatel domova.

V domově jsou podávána tři hlavní jídla, dále dopolední přesnídávka a odpolední svačina a s ohledem na zdravotní stav obyvatele nebo při doporučení lékaře (např. diabetes)  též tzv.druhá večeře.

Kuchyně domova připravuje standartně tři druhy diet:

dieta č.3 - racionální výživa - je určena všem klientům bez stravovacích a zdravotních obtíží

dieta č.9 - diabetická - je určena obyvatelům s onemocněním diabetes

dieta č.1 - kašovitá výživa - může být kombinací výše uvedených diet

Dále, dle požadavkú klienta  připravujeme stravu vegetariánskou, na základě aktuálního zdravotního  stavu nebo na doporučení lékaře připravujeme dietu č.4 - s omezením tuků, případně dietu při antikoagulační léčbě případně další diety nebo jejich vhodné kombinace. Domov samozřejmě dbá na dodržování pitného režimu všech svých obyvatel dostatkem čaje, který je k dispozici nejenom v jídelnách domova, ale také na všech podlažch ubytovací části.

Obyvatelé bez pohybových obtíží se stravují v jídelnách domova,  obyvatelé, jimž pohyb činí obtíže nebo obyvatelé trvale upoutaní na lůžko dostávají stravu na pokoj.

Časy podávání stravy
snídaně              8.00 -  8.30
přesnídávka      10.00 - 10.15
oběd                12.00 - 12.30
svačina            15.00 - 15.15
večeře              18.00 - 18.30
2.večeře           20.00 - 20.15

 

Více informací
 

Fakultativní služby

 

 1.  Nad rámec základních činností nabízí poskytovatel klientovi fakultativní činnosti (služby), jejichž výpočet a ceny určuje Ceník fakultativních služeb
 2. Úhrada některých fakultativních služeb se liší podle toho, zda klient je a nebo není příjemcem příspěvku na péči
 3. U klienta s příspěvkem na péči mohou být hrazenými fakultativními službami také činnosti z okruhu základních činností, pokud je klient objektivně schopen zabezpečit si je sám, ale přesto o jejich zajištění žádá domov (pochůzky, nákupy…)
 4. Rozsah fakultativních činností je předmětem dohody mezi poskytovatelem a klientem
 5. Zvláštní fakultativní službou je umožnění odběru elektrické energie pro provoz vlastních elektrických spotřebičů klientů.
Klient při tom odpovídá za to, že:
 • Bude užívat elektrické spotřebiče pouze toho druhu a toho výkonu, k nimž vyslovil poskytovatel souhlas
 • Půjde o spotřebiče nové a hospodárné třídy spotřeby
 • V souladu s předpisy o užívání těchto spotřebičů klient sám zajistí provádění příslušných kontrol a revizí podle ČSN 33 1610
 • Bude hradit paušální poplatek za spotřebovanou energii
 • Pravidelným revizím, které je klient povinen zajistit u vlastních elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610 podléhá i prodlužovaní kabel
  Poskytovatel
 • povolí a umožní odběr pro vlastní elektrické spotřebiče klientů pouze v případě, že klient dodrží výše uvedené podmínky a klient uzavře zvláštní dohodu o odpovědnosti za jejich bezpečný provoz.
 • má právo kontrolovat, zda uživatel dodržuje při užívání a provozu elektrických spotřebičů stanovené podmínky.
 • Má právo, případě zjištění nedostatků nebo při důvodných pochybnostech o dodržování stanovených podmínek klientem, zajistit provedení nápravných opatření na náklady klienta
 • Je oprávněn, při zjištění neprovedených či prošlých revizí u elektrických spotřebičů klienta, v zájmu bezpečnosti domova a ostatních klientů, tyto revize, po předchozím písemném upozornění klienta, zajistit na jeho náklady.
    Z obvyklých spotřebičů se zvýšeným požárním rizikem domov povoluje spotřebiče těchto parametrů
 • Televizory nejlépe již se zabudovaným settop boxem
 • Rychlovazné konvice, výkon max. 2000 W, automatické vypínání a ochrana proti přehřátí
 • Mikrovlnné trouby – jen pro ohřev bez grilu, objem do 17 l, max. výkon 850 W
 1. Externí služby objednané klientem nebo domovem na jeho pokyn (kadeřník, pedikér…), poplatky za služby (kabelová TV, Internet…), pokud klient uzavře individuální smlouvu na dodávku těchto služeb, stejně jako regulační poplatky nebo doplatky za léky, hradí klient z vlastních prostředků
 2. Zdarma domov poskytuje zejména tyto další služby:
 • Dovoz léků
 • Bezpečné uložení peněz a cenností (finanční a věcné depozitum)
 • Příjem televizního signálu s výjimkou placených služeb kabelových společností. (Rozhlasové a televizní poplatky podle zákona č. 348/2005 o rozhlasových a televizních poplatcích za vlastní televizní a rozhlasové přijímače hradí klient
 • Hrazení rozhlasových a televizních poplatků za vlastní televizní a rozhlasové přístroje podle dispozic klientů
 • Šatna pro ukládání sezónního oblečení
 • Půjčování knih
 • Přístup na internet
 • Nabíjení mobilních telefonů nebo síťové napájení stolních nebo radiových telefonů

Fakultativní služby ke stažení:   

 

Více informací