Zde naleznete na jednom místě vše potřebné o službě a informace související se zájmem o službu a podání žádosti.

Ceník služeb platný od 1.9.2021 
klikněte na odkaz pro stažení (pdf)

Poslání Domova Potoky - klikněte na odkaz 
(zpět se můžete vrátit tlačítkem zpět) - zde se dozvíte, komu je služba určena, komu určena není, jaké jsou cíle a principy služby atd.

Pokud máte zájem podat žádost, můžete postupovat dle níže uvedeného seznamu dokladů, případně je vhodné nejprve konzultovat zájem o službu s paní Mgr. Markétou Vlkovou (kontakty zde) nebo na telefonním čísle 412 314 002.

 

SEZNAM DOKLADŮ
potřebných k zaevidování zájemce o přijetí do Domova Potoky

a. průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (fotokopie)

b. doklad o přiznání příspěvku na péči (fotokopie)

c. vyplněné "Vyjádření lékaře" - viz níže ke stažení

d. vyplněná a podepsaná žádost o přijetí - viz níže ke stažení

Pro zaevidování je třeba vyplněnou a podepsanou žádost doručit osobně, poštou či naskenovanou e-mailem (originál musí být předán nejpozději v den nástupu).


 
 Soubory pro tisk  a vyplnění
 
pro stažení kliknout na název
pokud se soubor neotevře, klikněte pravým tlačítkem myši a dejte uložit jako
 
 
 

 

Pro otevření a tisk dokumentů si stáhněte AdobeReader