SEZNAM DOKLADŮ
potřebných k zaevidování zájemce o přijetí do Domova Potoky

a. průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (fotokopie)

b. doklad o přiznání příspěvku na péči (fotokopie)

c. vyplněné "Vyjádření lékaře"

d. vyplněná a podepsaná žádost o přijetí

Pro zaevidování je třeba vyplněnou a podepsanou žádost doručit osobně, poštou či naskenovanou e-mailem (originál musí být předán nejpozději v den nástupu).


 
 Soubory pro tisk 
 
pro stažení kliknout na název
pokud se soubor neotevře, klikněte pravým tlačítkem a dejte uložit jako
 
  
 
 

 

Pro otevření a tisk dokumentů si stáhněte AdobeReader