zřizovatel:
JIPRO-CASH s.r.o.
Na Jílech 2637, 470 01 Česká Lípa
IČO: 287 44 349
ID datové schránky: nq83zru

V Domově není dobrý signál mobilních operátů, proto volejte v pracovní době primárně na pevné linky. Děkujeme.

Ing. Igor PROKEŠ
ředitel

Telefon:      +420 412 314 001
Mobil:         +420 777 587 885
E-mail:       igor.prokes@domov-potoky.cz

 

 

Mgr. Markéta VLKOVÁ 
zástupce ředitele pro zdravotní a pečovatelský úsek / sociální pracovnice

Telefon:      +420 412 314 002
Mobil:         +420 774 492 856
E-mail:        marketa.vlkova@domov-potoky.cz 

 

 

Igor PROKEŠ
ekonom / jednatel

Telefon:    +420 412 314 001
Mobil:       +420 603 897 651
E-mail:     ekonom@domov-potoky.cz

 

 

Jaroslava Frisniczová
staniční sestra

Telefon:    +420 412 314 003
Mobil:       +420 774 492 857
E-mail:     sestra@domov-potoky.cz
 

 

 

Denní místnost pečovatelek: 412 314 000
Sesterna:          412 314 003
Fax:    412 314 009 
GSM brána (jen volání):  774 499 883
Email: info@domov-potoky.cz