Alexandr Sergejevič Puškin kdysi řekl, a pravděpodobně i napsal, že „některé pocity nelze vyjádřit jinak, než mlčením“. A stejně tak jako ticho má svou sílu, tak stejně silný a plný emocí bývá lidský dotek.

Ve spolupráci s řadou partnerů a profesionálních fotografů jsme vám všem chtěli sílu lidského doteku přiblížit naším letošním kalendářem, který zachycuje krásu lidské ruky v každém věku, kouzlo vzájemného doteku a příval emocí z doteku pramenícího. V naší každodenní práci si uvědomujeme, že právě dotek bývá často tím, co nás pečující nic nestojí a naše klienty povzbudí a obohatí.

Touto cestou děkujeme našim fotografům, paní Michaele Rozkošové a panu Miroslavu Kováčovi, za jejich přístup a cit, díky kterým vznikly fotografie, zachycující nejen hloubku lidského doteku, ale také krásu lidských rukou a emoci pramenící ze vzájemné blízkosti a komunikace.

Kalendář bude nejpozději po 15.12. k dispozici k zakoupení za Kč 100,-- u nás v Domově Potoky, případně je možné ho zaslat po dohodě poštou či předat v okolí České Lípy, Rumburka, Varnsdorfu ad. Zakoupením kalendáře pomůžete uhradit náklady spojené s realizací a tím podpoříte náš Domov.

Děkujeme za podporu a spolupráci všem, kteří se podíleli a těm, kteří si kalendář zakoupili.

Krásný advent přeje tým Domova Potoky