Díky finanční a také věcné podpoře od několika podporovatelů a dárců, se naše zařízení mohlo v roce 2018 posunout směrem ke zvýšení kvality poskytované péče a vybavení prostředí, ve kterém jsou služby poskytovány.

Získané finančním prostředky od Ústeckého kraje (dotace na sociální služby) a Města Česká Lípa pomohly velkou měrou posunout platy pracovníků v přímé péči blíže k celostátnímu průměru a zároveň jsme tak motivovali naše pracovníky k setrvání v organizaci, neboť jejich nelehká práce mohla být také lépe finančně ohodnocena. Neméně důležitá byla i podpora města Děčína, Libereckého kraje, Bohušovic nad Ohří, města Šluknova či dar od města Chrastava. Nesmíme zapomenout i na drobné dárce. Díky všem těmto subjektům se podařilo službu v roce 2018 udržet a dále rozvíjet.

Kromě finančních prostředků na mzdy, se podařilo díky dotační podpoře Města Česká Lípa zakoupit řídící jednotku signalizačního zařízení „Sestra pacient“, a přivolávacím systémem vybavit prvních deset pokojů. Jelikož jsme nepřítomnost této technické vymoženosti v našem zařízení postrádali již několik let, vnímáme jeho pořízení za významný posun ke zvýšení kvality poskytované péče směrem ke klientům, a tím zlepšení možnosti přivolání personálu v případě potřeby. Nyní je již možno k řídící jednotce postupně dokupovat další sady přivolávacího systému a dovybavit tak všechny pokoje a společné prostory v zařízení.

Dalšími významnými věcnými dary, které zlepšují prostředí obývané klienty a zvyšující jejich komfort pobytu v lůžku, trávení času mimo lůžko a zlepšení mobility, byly dary od Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě (dále jen SPHCH) a Města Chřibská.

SPHCH děkujeme za lůžka pro klienty, transportní vozíky pro imobilní klienty, plastová toaletní křesla a lůžkoviny. Spolupráce s touto společností je pro naše zařízení cenná a veškeré podpory a spolupráce si velmi vážíme.

Město Chřibská věnovalo Domovu Potoky v letošním roce celkem 5 nových servírovacích stolků k lůžku klienta, které jsou komfortní pomůckou pro imobilní klienty. V souvislosti s nastavitelnou výškou a možností polohování vrchní desky, je možné tyto stolky používat nejen při podávání stravy, ale i k dalším činnostem, jako např. čtení, luštění křížovek a jiné aktivity vyžadující tvrdou opěrnou desku stolu.

Dovolte nám touto cestou ještě jednou poděkovat za štědrost dárců, podporovatelů a zástupcům krajů, měst a obcí nejen jménem naším, ale jménem všech našich klientů.