Rok 2020 je pro nás, stejně jako pro většinu dalších poskytovatelů, poměrně hektický díky onemocnění COVID-19 a všem opatřením a nařízením s ním souvisejícím. Je to období náročné nejen pro nás, ale hlavně pro klienty naší služby, kteří díky zmíněným opatřením zůstali na poměrně dlouhou dobu stranou od svých blízkých i od okolního dění. A jelikož jsme si pro tento rok naplánovali také řadu rekonstrukcí, bylo, je a bude vše ještě trošku náročnější.

Jelikož jsme se i my potkali s pozitivitou tohoto onemocnění, byli jsme nuceni vstoupit do karantény celého zařízení, kdy nám velkou pomocnou ruku podal Ústecký krajský úřad a zásobil nás nezbytnými ochrannými pomůckami. A nebylo to jen o pomůckách, které jsme od Krajského úřadu v Ústí nad Labem dostali. Vše bylo také o možnosti radit se a hledat tu nejschůdnější cestu, která bude nám všem příjemná. Stejnou mírou podpory přispěla také Krajská hygienická stanice a její zaměstnanci, kteří byli připraveni téměř 24 hodin denně a řešili všechna úskalí, která toto onemocnění přineslo a přináší.

Naše poděkování v tuto chvíli tedy patří Krajskému úřadu v Ústí nad Labem a Krajské hygienické stanici. Pracovnice a pracovníci těchto úřadů byli vždy ochotní a příjemní, a jejich pomoc zde byla nejen v době karantény našeho zařízení, ale vlastně po celou dobu, kdy se tento vir objevil a komplikuje nám každodenní fungování.

Obrovskými pomocníky pro nás byli také všichni dobrovolníci, kteří nám darovali šité ochranné roušky a ochranné štíty a pomohli tak v začátcích, kdy ještě jednorázové pomůcky nebyly a nebylo možno je někde snadno objednat.

Děkujeme Vám všem, kteří jste tu byli, jste a budete pro naše klienty, jež patří do skupiny těch ohroženějších, a jste zde také pro naše zaměstnance, kteří stojí v tolikrát zmiňované první linii a podávají pomocnou ruku slabším a potřebnějším.

Děkujeme všem, kteří nám byli a jsou nápomocni v těžké „době covidové“.