Vážení zájemci o sociální službu poskytovanou v našem zařízení, 

s ohledem na množství evidovaných žádostí a v souvislosti s náročností aktualizace evidované agendy, kdy nám situaci komplikuje i zastaralost kontaktních údajů uvedených na žádostech, tímto upozorňujeme všechny zájemce o službu, že žádosti podané do konce roku 2017 vyřazujeme z evidence. V evidenci jsou ponechány a nyní aktualizovány pouze žádosti podané v kalendářním roce 2018 a v roce letošním. 

Zároveň upozorňujeme všechny nové zájemce, že doba pro evidenci každé nově doručené žádosti je 6 měsíců od zařazení do evidence zájemců o službu. Pokud zájemce o službu nebo kontaktní osoba neprojeví zájem na setrvání žádosti v evidenci, bude tato žádost po uplynutí půl roční evidence automaticky vyřazena a archivována. 

Za Domov Potoky, 
Mgr. Markéta Vlková, soc. pracovnice