Letošní rok je velmi specifický a náročný bez ohledu na to, jaký má kdo z nás názor na pandemii a okolnosti kolem koronaviru obecně. Ať tak nebo tak, v naší práci pečujeme o část populace, pro kterou je námi poskytovaná péče nezbytná. Staráme se o klienty, kteří jsou ohroženi jakýmkoliv virem či bakterií, a je třeba je chránit více než ostatní. Touto cestou bychom nyní rádi poděkovali všem, kteří nám celý rok pomáhají vše zvládnout.

Nemalá část prostředků, které jsou nezbytné pro naše fungování, přichází od měst a obcí, jež jsou původním domovem našich klientů a mají tam stále svá trvalá bydliště. Tato část financování se ve velké části řeší až na začátku roku, na který je podpora určena. V letošním roce jsme se tedy setkali s tím, že v době, kdy se finálně schvalovali dotace a mělo dojít k podpisům smluv přišel koronavirus. Na počátku této pandemie jsme byli všichni vyděšeni a nevěděli, co se děje, co se bude dít a jak tuto situaci budeme zvládat. Na zmíněnou skutečnost veřejné rozpočty ve většině případů zareagovaly zastavením dotací či jejich přehodnocením, a bohužel tím byla poznamenána celková alokace prostředků do služeb. I přes všechna tato úskalí jsme nalezli oporu v našich důležitých partnerech, kteří nás nenechali na holičkách.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Ústeckému kraji, který je pro nás strategickým partnerem a je zásadní pro dlouhodobé fungování naší služby. Dalšími významnými partnery jsou pro nás město Česká Lípa, město Kladno a město Děčín, kteří podporují občany svých měst a kraje, kteří jsou klienty naší služby, a tím pomáhají rozvoji a zvýšení kvality námi poskytované služby. Stejně zásadní jsou i města a obce podporující jednotlivce z řad našich klientů. Jedná se o město Bohušovice nad Ohří, Svazek obcí Jilemnicko a město Chrastava.

I přes náročná jednání a byrokratické překážky faktického fungování a poskytování služby konkrétním občanům kraje, nás Liberecký kraj pro letošní rok podpořil v menší míře, ale podpořil a sluší se tak poděkovat. Děkujeme také obcím, které nám svým darem umožnily dofinancovat služby či pořídit pomůcky a vybavení k dalšímu rozvoji služby. Jedná se o města Chrastava a Srbice, společnost PRO.MED.CS Praha a.s. a všechny drobné dárce a podporovatele, kteří kromě jiného byli podporovateli naší tradiční akce „Loučení s létem“. Součástí těchto podporovatelů je také Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, konkrétně krajská asociace Ústeckého kraje. Velké díky míří také ke všem přispěvatelům do naší otevřené veřejné sbírky „Výtah boří naše bariéry“, kterou se snažíme získat finance či jejich část na výstavbu tolik potřebného výtahu.
V roce 2019 a 2020 probíhá v našem zařízení velká rekonstrukce vedoucí k energetickým úsporám objektu, jejíž součástí je také výměna nevyhovujícího a neekologického zdroje tepla. Realizace projektu "Snížení energetické náročnosti objektu společnosti JIPRO-CASH s.r.o." je spolufinancována Evropskou unií. Cílem celého projektu je snížení energetické náročnosti provozu snížením konečné spotřeby a snížením emisí generovaných spotřebovávanými energiemi. Za tuto podporu děkujeme a vážíme si příležitosti, kterou jsme měli možnost využít a zvýšit tak kvalitu prostředí, ve kterém je služba poskytována.

Každá podpora je vždy a v každé situaci nesmírně důležitá. Velmi děkujeme také za poskytnutí mimořádných dotací Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu zdravotnictví, které nám pomohly zvládnout mimořádné situace, poděkovat našim zaměstnancům i formou mimořádných odměn a připravit se na další vývoj epidemie. Díky těmto dotacím jsme mohli nejen zvýšit bezpečnost prostředí, chránit ještě více naše klienty i zaměstnance, ale mimořádně našim zaměstnancům poskytnout odměny související s aktuální nelehkou situací. V neposlední řadě děkujeme touto cestou i všem dobrovolníkům, kteří zejména v první vlně pomáhali šitím roušek a morální podporou.

Závěrem bychom tak chtěli poděkovat těm, bez kterých bychom službu poskytovat nemohli a se kterými jsme zvládli a zvládáme všechny náročné chvíle. Děkujeme všem zaměstnancům Domova Potoky, kteří dělají svou práci srdcem, a to ať v přímé či zdravotní péči, v kuchyni, v úklidu, v údržbě, v prádelně či v kanceláři. Všichni jsou důležití.
My se nedáme a společně vše zvládneme.

Za celý tým Domova Potoky

Ing. Igor Prokeš a Mgr. Markéta Vlková